0738-78 27 25 ep@rmiljo.se

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Rivningsmiljö i Skåne AB är ett företag i Sanering, rivnings och håltagningsbranchen. Vi jobbar enligt de principer som framgår av ISO 14001. Miljö är en punkt som diskuteras i varje projekt eftersom vi ofta jobbar med sanering av Farligt avfall, Källsortering, Materialåtervinning, utsläpp till naturen, vibrationer och buller.

Då företagets egen kompetens ej räcker till använder vi oss av inhyrda konsulter som även ser över vårt arbete årligen. Vi har också miljömål inom företaget vilka ledningsgruppen framställer inför varje år och följer upp regelbundet.

 

.

Följ oss

Allégatan 163

232 31 Arlöv

ep@rmiljo.se

0738-78 27 25